Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρεία Digiprint ιδρύθηκε από τον κ. Λευτέρη Σούμπαση το 2002 αποτελώντας μετεξέλιξη και φυσική συνέχεια της επιτυχημένης πορείας μιας προϋπάρχουσας επιχείρησης εκτυπώσεων.

Η Digiprint δραστηριοποιείται στον χώρο των διαφημιστικών εκτυπώσεων μεγάλων διαστάσεων και σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του κλάδου, με δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές και άμεσους χρόνους παράδοσης.

Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, η κάθετη μονάδα παραγωγής,η βαθιά γνώση της αγοράς, η ποιότητα εκτύπωσης σε όλα τα υλικά, η συνέπεια και η αξιοπιστία αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Digiprint και της επιτρέπουν να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οπτικής επικοινωνίας σε indoor και outdoor διαφημιστικές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα,οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διαφημιστικές ψηφιακές εκτυπώσεις σε διάφορα υλικά (μουσαμά, αυτοκόλλητο, δίχτυ, απευθείας εκτύπωση σε επίπεδα υλικά, duratrans,backlitfilm κτλ.) που επιτρέπουν την κάλυψη εξωτερικών και εσωτερικών χώρων μεγάλων διαστάσεων.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά υλικά με πιστοποίηση Β1 και UV οικολογικά μελάνια τα οποία είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά στον ήλιο και είναι σε θέση να αναλαμβάνει τη διαχείριση εταιρικής καμπάνιας προσφέροντας καθετοποιημένες υπηρεσίες (μέτρηση, αποξήλωση, τοποθέτηση, μεταποίηση κτλ.).

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να προτείνει, να αναπτύξει και να διαχειριστεί προτάσεις οπτικής επικοινωνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια σε γρήγορους χρόνους.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση της εταιρείας προς τους πελάτες της και η προτεραιότητά της να προτείνει τη βέλτιστη λύση για τις εξειδικευμένες ανάγκες του καθενός, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός άριστου ονόματος στην αγορά και στην καθιέρωση της Digiprint ως έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Ανάμεσα στο πελατολόγιο της επιχείρησης συγκαταλέγονται κορυφαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, όμιλοι και γνωστές αλυσίδες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.